View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Otevřené, reflektivní a metaúrovňové architektury simulačních a operačních systémů

Těžiště je v simulacích a objektově orientovaných jazycích. Lehkým zobecněním některých úvah o architekturách simulačních systémů (nezávislé simulace v jednom systému apod.) se ovšem dostáváme až k objektově orientovaným OPERAČNÍM systémům.

Více informací se zde objeví později. Prozatím zkuste http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/research

vj