View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

dodatky

http://www.fit.vutbr.cz/~janousek/smalltalk - základní stránka o Smalltalku

Zde jsou už jen naprosto chaotické dodatky:

http://www.codebox.8m.com/smalltalk.htm - Smalltalk links

http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html - z jiného soudku: scheme. Klasická kniha o programování.

http://www.cs.nott.ac.uk/~azt/java/ - java slides - to sem nepatří, ale jsou tam zajímave OO odkazy, včetně metaprogramování, ...
http://www.jwz.org/doc/java.html - tohle naopak ano: java sucks

http://www.dekorte.com/Proto/Chart.html - Prototype-based languages

http://spair.swiki.net/21 - Delegation (Stephen Pair)

Jak počeštit Swiki 1.3 v Comanche 5.0


http://www.cs.utah.edu/flux/papers/index.html - discrete simulation (processes) in java ... ?