View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Více informací o instalaci Squeaku

Na učebnách FIT VUT v Linuxu, s využitím předinstalovaného Squeaku (NE ZCELA AKTUALNI, raději přejděte na další bod):

Přebootněte do Linuxu, spustte X (startx) a v xtermu zadejte squeak. V KDE menu squeak najdete pod Shared->Applications->Squeak. Při prvním spuštění se vám squeak nainstaluje do ~/.squeak (něco kolem 15M).
Při každém dalším spuštění se vám spouští vaše instalace v ~/.squeak. Chcete-li vše zapomenout a začít znova, smažte ~/.squeak.

Chcete-li si Linuxový Squeak na učebně FIT nainstalovat jinam než do ~/.squeak (třeba proto, že chcete mít více nezávislých instalací pro různé pokusy), postupujte takto:
  1. Přebootněte do Linuxu.
  2. Vytvořte si nějaký adresář a vlezte do něj.
  3. Zadejte příkaz squeaksetup.
  4. Tím je Squeak nainstalován a od teď ho můžete kdykoliv spustit příkazem ./startsqueak v příslušném adresáři - je to skript, který si můžete sami upravit (zadat squeaku nějaké další parametry atd).

Kdekoliv (na učebně, doma, ...) v Linuxu i ve Windows:

Stáhněte si z ftp://st.cs.uiuc.edu/pub/Smalltalk/Squeak/current_stable/ nejnovější Squeak.zip, SqueakV3.sources.gz a virtuální stroj pro vaši platformu z příslušného podadresáře. Vše rozbalte v jednom adresáři a spusťte squeak.

Pro kontrolu: V adresáři Squeaku musí být minimálně tyto soubory (jde o klasický čtyřsouborový Smalltalk):
První dva soubory musí být pro každou "instalaci" znovu nakopírovány, ukládají se do nich změny. Ostatní soubory mohou být sdílené (v Linuxu to lze vyřešit symlinkem na sdílené SqueakV3.sources a umístěním spustitelného souboru squeak někam, kde se to najde; totéž platí pro případné sdílené knihovny)

První spuštění Squeaku. Squeak jede, co teď?


Speciální distribuce Squeaku vhodná pro výuku - NEAKTUÁLNÍ, IGNORUJTE

Prozatím je pouze na serveru merlin a instaluje se vam automaticky v linuxu na učebnách FIT. Chcete-li (a to se se vřele doporučuje) tutéž distribuci provozovat i jinde (jak v Linuxu, tak ve Vihňous), okopírujte si následující soubory (platformově nezávislé) a nahraďte jimi standardní soubory se stejnými příponami (image a changes), získané z oficiálních míst:

[platformově závislé záležitosti pro pokročilé doplním později....]

Doporučené dodatky a vylepšení standardního squeaku

Je to na SqueakMap, dostupné pomocí PackageLoaderu (kpokud jste na internetu)

Inspirace pro experimenty - pozor, netestováno, jen pro daredevils:
Vladimír Janoušek (http://www.fit.vutbr.cz/~janousek/)