View this PageEdit this Page (locked)Uploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

AGS 2007/08

AGS 2007/08

Přednášky


Opory

Následující opory pokrývají zhruba jednu polovinu látky.
Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS_opora_m1_ESF.pdf)
Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS_opora_m2_ESF.pdf)

Cvičení

Pokyny k vypracování cvičení č.1
Pokyny k vypracování cvičení č.2
Pokyny k vypracování cvičení č.3/1
Pokyny k vypracování cvičení č.3/2

Projekty

Zadání projektu

Projekt je kolektivní dílo, které se týká tématu spojeného s inteligentními agenty. V případě teoretických témat se předpokládá, že bude vypracován esej v rozsahu kolem 15ti stran a dále podklady pro cca 15ti minutovou prezentaci. U praktických a implementačních témat může být namísto eseje vypracována technická zpráva. Projekty se odevzdávají před informační systém a to do prvního termínu záverečné zkoušky předmětu. Odevzdán bude jeden archinví soubor (.arj, .zip, .rar ...) pojmenovaný některým ze zásadních klčových slov z tématu projektu. (např semantiskyweb.arj, jadex.zip apod.)

Témata:

MOISE+ , framework pro tvorbu agentnich organizaci
Hybridní agenti (nejen InteRRaP)
Jazyky Agilla a Maté pro realizaci agentů v bezdrátových sítích
... další z agentních frameworků
Protegé, editor ontologií
Modelování norem v agentních koalicích
Softbot pro získávání informace z internetu
Architektury AGR, DROPS a další nalezené po internetu
obecně aplikace agentů pro různé domény
... a další

Registrovaní

"Softbot pro získávání informace z internetu" : xdurma00, xdudka00, xfilak01, xhefka00
"Agenti a PROLOG": xvalen09, xvarga05, xzidek05
"OpenCybele 1" B. Hovorka
"OpenCypele 2" xvrana06, xkubic17, xdosta16, xmlich02
"Kombinatorické aukce", O. Martinský, A. Hank
"Systém HRI-OS" J. Radkovič
"Alternating Time Logic" F. Konečný
"Implementace MAS - odminovavaci agenti" xminar18, xszoll00, xkadak00
"MAD-KIT", xmacel00, xmakov01, xsperk00.
"BDI agenti pro simulaci trziste", J.Belohlavek
"Teorie řečových aktů", J. Tuček
"JADEX, rozšíření JADE o BDI vlastnosti", xotrus00, xorgon00
"Hybridní agenti (nejen InteRRaP)", xhorac08, xkomen03, xkrous00
"Agenti pro detekci význačných míst na obličeji", Jan Váňa
"Srovnání nástrojů JASON a 2APL", Mutafof
"Hybridní agenti (nejen InteRRaP)", xkolar40, xkrkav02, xkubat06
"BDI agenti pro simulaci trziste", xbeloh03, xfiedo00, xgachm00
"Nástroj SIMSeSam", M. Kouřil
"Hlenky - hra pro MAS", xberec00, xhavli23, xkusak00, xpokor37
"MAS a RIA agenti - od teorie k praxi" xbarab00, xzizla02
"Swarm inteligence!, xpacht00, xsuchy10, xzakja06
"Přehled zajímavých agentních architektur", David Neuwirthm, Petr Sýkora, Adam Vlček, Jan Zelený
"SimTown" xpopek04
"Jason, vyber planu" Ondřej Malačka(xmalac04), Ladislav Hezoučký(xhezou00) a Tomáš Jirmásek(xjirma00)