View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

AGS 2008/09

AGS 2008/09


Přednášky


Projekty

Zadání projektu (moznost uprav vyhrazena do odvolani)

Projekt je kolektivní dílo, které se týká tématu spojeného s inteligentními agenty. V případě teoretických témat se předpokládá, že bude vypracován esej v rozsahu kolem 15ti stran a dále podklady pro cca 15ti minutovou prezentaci. U praktických a implementačních témat může být namísto eseje vypracována technická zpráva. Projekty se odevzdávají před informační systém a to do prvního termínu záverečné zkoušky předmětu. Odevzdán bude jeden archinví soubor (.arj, .zip, .rar ...) pojmenovaný některým ze zásadních klčových slov z tématu projektu. (např semantiskyweb.arj, jadex.zip apod.)

Hodnocení projektů

Plným počtem bodů se hodnotí kvalitně vypracovaný projekt na dané téma. Cílem projektu je vytvořit soubor podkladů, které umožní pochopení tématu typicky studentu magisterského studia FIT. Tedy ať se jedná čistě o esej, nebo o programové dílo či o bázi příkladů k nějakému nástroji, mělo by se ve všech případech jednat o srozumitelné, přívětivé a obsahem vydatné dílo. Takové pak bude hodnoceno plným počtem bodů.
V případě hodnocení nižším počtem bodů, uvedu důvod (komentář k hodnocení, ve wisu).
V případě, že tým pracoval rovnoměrně vytížen, není třeba specifikovat náplň práce jednotlivých členů. V případě nerovnoměrného vytížení, bude popis práce jednotlivých členů uveden v souboru 'prace.txt', který bude součástí odevzdání projektu.

Jako metodiku hodnocení použiji následující

45%
Esej: Obsahová úplnost, tzn, téma je popsáno na úrovni 20minutové (1,2 řešitelé) resp. 30minutové (3,4 řešitelé) přednášky
Program: Funkční program demonstrující zvolené téma, nebo funkční příklady demonstrující princip nástroje

25%
Esej: Srozumitelnost a jazyková kvalita zpracování
Program: Komentovaný kód a výstižná dokumentace k aplikaci/příkladům

20%
Obojí: Slidy k projektu pro případnou prezentaci zvoleného tématu na přednášce, kolokviu apod. (bohužel nerealizvanou)

10%
Obojí: Absence jiných, za normálních okolností nepředpokládaných výstřelků (ať již to znamená cokoli)


Témata:

Obecně se můžete inspirovat u témat řešených v minulých letechAGS Projekty
U těchto témat ovšem bude potřeba najít konkrétní linii, která se bude lišit od předchozích vypracování. Proto bude nutná konzultace minimálně přes e-mail, aby se takováto linie našla.

Další volná témata:

Pogramátorská
Implementace skupinového plánování v prostředí JASON
Implementace sjednávání koalic v prostředí JASON
Implementace mechanismů vyjednávání / argumentace v systému JADE

Esejová
MOISE+ , framework pro tvorbu agentnich organizaci
Hybridní agenti (nejen InteRRaP)
Jazyky Agilla a Maté pro realizaci agentů v bezdrátových sítích
Protegé, editor ontologií
Modelování norem v agentních koalicích
Softbot pro získávání informace z internetu
Architektury AGR, DROPS a další nalezené po internetu
obecně aplikace agentů pro různé domény

Badatelská

BDI rozšíření CAN
ATL logika v agentních systémech

Registrovaní:
 1. Kubíček, Piwko: Roboticky fotbal, agentni pristup
 2. Suška, Švantner, Sulaiman: JADE platforma pro podporu vyhledavani klicovych slov na internetu
 3. Blažek: Hra Go pomoci autonomnich agentů
 4. Cerny: Vyjednavaci mechanismy v JADE
 5. Vyvial, Drbal: Sofboti pro získávání informace z internetu.
 6. Klukanvsky, Mracek, Melkes: Hra s rolemi - hledani gralu
 7. Binko: MOISE+, framework pro tvorbu agentních organizací
 8. Michal Mrnuštík : Agenti pro Robocode
 9. Lukas Durfina: Agenti/cervi/boti a P2P
 10. Konecny, Navratil: Skupinove planovani v JASON
 11. Kaplan, Kartous: Jazyky Agilla a Maté pro realizaci agentů v bezdrátových sítích
 12. Rojček, Ilavský: Interakce multiagentních systémů (?)
 13. Sláma : Grid Computing / '08
 14. Přibyl, Strachota, Zukal: Komunikační agent - modelování obecných znalostí, osobnosti, emocí
 15. Pagáč: Vyuziti agentu v oblasti e-komerce
 16. Kapavik, Muller: Protege , editor ontologií
 17. Herman, Kvasnica: Využití neuronových sítí při realizaci inteligentního agenta
 18. Keleban: Ontológie - jazyky a editory
 19. Bromova, Vrabel: Simulace chovani systemu hejno - dravec
 20. Jablonský: Hybridní agenti
 21. Sykala, Marinek, Novak, Šatka: Holonické multiagentní systémy (esej)
 22. Snášel: Strategicka hra s inteligentnimi prvky
 23. Minařík, Rejman, Zajdák: Fotbalovy tym jako multiagentni system
 24. Trupl: Inteligentni mravenci v bludisti
 25. Marušič, Luňák: Agilla, Mate
 26. Hlista, Godula, Kacic: System riadenia dopravy v JADE
 27. Belusky, Bukovsky: JADE, spolupracujici agenti
 28. Nagy, Šůs, Hudec: Hokejovy tym jako multiagentni system
 29. Vališ: Multiagentní plánování v JASONu
 30. Storek: Agenti a sudoku v JASONu
 31. Wrhel: Editor Protege
 32. Kukla: Interpreter systému Agent0
 33. Richter, Čížek: Modelování BDI agentů petriho sítěmi