View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

AGS 2010/11

Slidy

1. Úvod, pojmy, souvislosti Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS11_01.pdf)
2. Základní modely a architektury Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS11_02.pdf)
3. Formální logiky Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS11_03.pdf)
4. BDI systémy Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS10_04.pdf)
5. JASON Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS11_JASON.pdf)
6. Agntně orientované programování Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS11_05.pdf)
7. Multiagentní systémy Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS10_07.pdf)
8. Komunikace v MAS, jazyky ACL, KQML Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS10_08.pdf)
9. FIPA specifikace, JADE Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS10_10.pdf)
10. Řešení konfliktů Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS10_11.pdf)
11. Modelování a metodiky návrhu Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS10_PROM.pdf), Missing File (/vyuka-ags/uploads/1S_AGS10_12.pdf)


Cviceni

Pokyny zde: http://www.fit.vutbr.cz/~samejan/w/doku.php?id=vyuka:ags-2010:start

Projekt

Stáhněte si a rozbalte soubor Missing File (/vyuka-ags/uploads/Projekt%2010%238260%3B11.zip). Postupujte dle pokynů v .pdf souboru uvnitř archivu. Případné chyby či nejasnosti prosím hlašte ve formě e-mailu na adresu ihoracek@fit.vutbr.cz.

Týmy

Prosím ty, kteří stále ještě nemají vytvořený tým, aby tak v dohledné době učinili a informovali o složení jeho členů na e-mail ihoracek@fit.vutbr.cz.

A: xbehal01, xkrenm00, xraisk00, xstrak03
B: xproko01, xsimar01, xmeloj01, xpalce00
C: xsinko01, xurban06, xcecho00, xdolez08
D: xkalma01, xmesza01, xsakvl00, xtrnko00
E: xbarta21, xkuber00, xotaha01, xsered01 (+xlinha08)
F: xfalti00, xhopja01, xizrae00, xkocin00
G: xknyre00, xvorlo00, xtaraj00, xsalba00
H: xtomec06, xuhlir04, xminar06, xkrcma04
I: xkaluz07, xweise00, xbalaz00
J: xhodan06, xpazur00
K: xmarci00

Celkové hodnocení (aktualizováno 25. 5. 2010)

Projekt odevzdaly týmy A,B,C,E,F,G,H,I a J, ostatní neodevzdaly. Řešení týmů G a H nebylo funkční a to především pro 2. a 3. prostředí (agenti cyklí, případně se zaseknou). Podobné problémy provázely i tým J, který byl ovšem schopný "někdy" posbírat zlato ve 3. prostředí a proto získávají 5 bodů za snahu. Po reklamaci projektu od týmu H, jsem se rozhodl udělit alespoň 3 body za snahu (méně než 10% šance řešit úlohu).

Ostatní drobné "zaváhání" a problémy agentů řešit úlohu byly ignorovány. Za pochvalu stojí řešení týmu B a I. Na druhou stranu je také potřeba zmínit zklamání u již odkazovaného týmu I. Agenti sice naprosto bez problémů sbírají zlato (a velmi efektivně), pokud s nikým nesoupeří. Bohužel ale, zřejmě s dobrým počátečním úmyslem, se začínají chovat chaoticky, když narazí na agenta nepřátelského týmu, který se jim snaží zlato "ukrást". Nejsou již pak schopni ani úlohu dořešit a proto získávají 15 bodů bez ohledu na pořadí.

Tabulka:

xABCEFI
Axbbbba
Bxxabaa
Cxxxaba
Exxxxba
Fxxxxxa
Ixxxxxx

vysvětlivky:

Počet vítězství:

A:1
B:4
C:3
E:3
F:4
I:0

Pořadí:

1)B (20b)
2)F (20b)
3)C (20b)
4)E (19b)
5)A (18b)
6)I (15b)