View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

AGS 2009/10

Přednášky 2009/2010

1. přednáška, úvod do kurzu a základní pojmy Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS10_1.pdf)
2. přednáška, základní modely a architektury agentních systémů Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS10_2.pdf)
3. přednáška, formální logiky v agentních systémech Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS10_3.pdf)
4. přednáška, BDI systémy Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS10_4.pdf)
5. přednáška, programování v systému JASON Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS_10_JASON6.pdf)
6. přednáška, Agentně orientované programování Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS010_AOP.pdf)
7. přednáška, Multiagentní systémy Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS010_MAS.pdf)
8. přednáška, Komunikace v MAS Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS010_KOM.pdf)
9. přednáška, FIPA, JADE Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS10_FIPA.pdf)
10. přednáška, Řešení konfliktů v MAS Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS10_Konflikty.pdf)
11. přednáška, Metodiky návrhu MAS Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS10_Navrh.pdf)

Studijní opora

Modul 1, aktuální revize: Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS_opora_m1_v10r1.pdf)
Modul 2, aktuální revize: Missing File (/vyuka-ags/uploads/AGS_opora_m2_v10r1.pdf)

Cvičení

Rozcestník pro cvičení AGS

Projekty

V následujícím archivu najdete soubory k zadání a realizaci PROJEKTU Missing File (/vyuka-ags/uploads/ags-r4.zip) (opraveno - r4)
V případě nalezení bugu, prosím zašlete informace o chybě na e-mail ihoracek@fit.vutbr.cz. (za odměnu v podobě pár bodů)
Vedoucí týmu soubory zabalí (zip, tar.gz) a odevzdá do WIS.

Týmy k projektům


A, xkouri10, xluzar00, xduric00
B, xspaci06, xproch00, xpysny00
C, xkralj04, xkraus00, xkrygi00
D, xvacha03, xkucir00, xsevci33
E, xnovac06, xsvobo12, xsvobo14
F, xpetrl04, xpokor04, xsvobo11
G, xpichl01, xkrasn00, xsmola03
H, xbulka00, xstane00, xmatej02
I, xtines00, xkunst01, xzacha04
J, xpospi04, xdosta02
K, xmalik07, xbarto11, xkomad01
L, xsmida01, xmicen00, xszkan00
M, xpesan00, xzizka07
N, xsalac00, xbires01, xville00
O, xdosou01

Celkové hodnocení (20. 5. 2010)

Soutěže se odmítl zúčastnit tým N. (simulace padne vyjímkou - přesto byly přiděleny body alespoň za snahu)
Drobné chyby byly ignorovány. Po kontrole zdrojového kódu (zda někdo nepodváděl a nevyužíval informací nepřítele) budou body zadány do WIS.
K bodovému hodnocení budou připočteny prémiové body za nalezení chyb. Maximální počet bodů z projektu je ale stále 20!
Drobné chyby v chování agentů byli ignorovány.
Pořadí záleží jak na celkovém počtu výher, tak i na vzájemných výhrách (v případě stejného počtu výher).

Tabulka:

xACDEHIGMFKOJLB
Axbbaaababaaabb
Cxxbaaabbabaaaa
Dxxxaaaaaaaaaaa
Exxxxaabbbbbaaa
Hxxxxxabbbbabab
Ixxxxxxbbbbbbbb
Gxxxxxxxbbaabab
Mxxxxxxxxababab
Fxxxxxxxxxaaaaa
Kxxxxxxxxxxaaab
Oxxxxxxxxxxxaab
Jxxxxxxxxxxxxaa
Lxxxxxxxxxxxxxa
Bxxxxxxxxxxxxxx

vysvětlivky:

Počet vítězství:

A:7
C:9
D:13
E:5
H:3
I:0
G:8
M:8
F:10
K:8
O:4
J:6
L:3
B:7


Pořadí:

1)D (20b)
2)F (20b)
3)C (20b)
4)K (20b)
5)M (20b)
6)G (19b)
7)B (18b)
8)A (17b)
9)J (16b)
10)E (15b)
11)O (14b)
12)H (13b)
13)L (12b)
14)I (11b)
15)N (5b)