View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Skupiny a hodnocení

skupina projekt hodnocení projektu
Karpísek, Svoboda, Kincl, Procházka 1 26
Kraváček, ... 2 19
Kučera, Machalik, Ledr ... 3 25
Kouřil, Konečný, Kubíček 4 15 (povoleno přerozdělení na úkor M. Supola: max. +4 body)
Ausperger, Drmola, Nezdařil, Pastorčák 1 22
Novosad, ... 4 19
Sedláček, Schonecker, Dusík, Skřivánek 2 19

hodnocení

Reklamace osobne do 29.1.2003. Pak zapisuji znamky do IS FIT.

Reklamace a zapis ve stredu 19.2. od 9.00 do 12.00.


skjm es-preses-dokumprojektsumaPiszk2.termCelkZnam
1Karpísek 510264129 702/C
.Svoboda 510264112 533/E
.Kincl 510264120 613/D
.Procházka 510264113 613/D
2Kraváček 710193614 503/E
.Macek 710193614 503/E
.Hrouza 710193614 503/E
.Mostěnský 710193618 523/E
3Kučera 510254020 603/D
.Machalík 510254016 563/E
.Ledr 510254030 702/C
.Sevčík 510254026 663/D
4Kouřil 109193812 503/E
.Konečný 1091938813513/E
.Kubíček 1091938613513/E
.Supol Miroslav 10932202244/F
5Sedláček 610193515 503/E
.Dusík 610193518 533/E
.Schoenecker 610193519 543/E
.Skřivánek Roman 610193519 543/E
6Novosád 109193822 603/D
.Nečas 109193819 573/E
.Misko 109193812 503/E
.Fatrdla 109193832 702/C
7Nezdařil 0922311111424/F
.Drmola 0922310-314/F
.Ausperger 79223822 603/D
.Pastorčák 0922311721523/E

Pozn.: Výsledky písemné zkoušky jsou až na vyjímky zkrušující. Všichni, kteří dosáhli méně nez 20 bodů z 50 a nakonec uspěli, by se měli nad sebou vázně zamyslet. Neznat základní pojmy z oblasti OOP je zahanbující.

Druhý a poslední termín APS je v pátek 14.2.2002 v 9.00. Na tento termín se uchazeči přihlásí emailem, abych zajistil odpovídající místnost (soubězně budou psát samoplátci ADS).

26.1.2003 - Jan M Honzík