View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SIN 2011 - Přehled probrané látky


Inteligentní systémy a jejich modely (DEVS, Agents), metody návrhu
Mechatronika a inteligentní řízení, softcomputing v inteligentních systémech (FUZZY, NN GA RL)

Inteligentní budovy
Prvky inteligetní elektroinstalace, domácí automatizace

Dopravni telematika, Inteligentni vozidlo
Robotické vozidlo
Inteligentní systémy a jejich modely (DEVS, Agents), metody návrhu
Mechatronika a inteligentní řízení, softcomputing v inteligentních systémech (FUZZY, NN GA RL)
Inteligentní budovy
Prvky inteligetní elektroinstalace, domácí automatizace
Dopravni telematika, Inteligentni vozidlo
Robotické vozidlo
Link to this Page