View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

obrázky k přednášce - rastry

Rastry z lokace Spearfish

elevation.dem - výškový model v rastru. Základní podoba
Uploaded Image: r1.jpg

Aspect - sklony svahů
Uploaded Image: r2.jpg

slope
Uploaded Image: r3.jpg

cosi
Uploaded Image: r4.jpg

landcover - využití povrchu
Uploaded Image: r5.jpg

roads - ukázka rastrového pojetí typicky vektorové informace. Detaily ...
Uploaded Image: r6.jpg
Uploaded Image: r7.jpg
tady už je vidět chybná rastrizace linie
Uploaded Image: r8.jpg

soils - půdní typy
Uploaded Image: r9.jpg

...převedeno do vektoru
Uploaded Image: r10.jpg

obrázek (zpracované foto) z družice Spot. Fotky jsou taky rastry
Uploaded Image: r11.jpg

řeky a buffer
Uploaded Image: r12.jpg

foto z Landsat
Uploaded Image: r13.jpg

Link to this Page