View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pokyny k druhému cvičení GIS (GRASS)


g.list


d.mon


d.rast


Poloha, vzdálenost


Operace změny regionu


Zjištění atributu rastru


Selekce kategorií při vykreslení


Překrytí vrstev (rastrů)


Reklasifikace

(zadání tabulky)

Maska



Otázky a úkoly


Směrem k vektorům



Vykreslení vektorové vrstvy

Uploaded Image: pb.jpg

Atributy


Vektor na rastr



nviz



Link to this Page