View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Druhé cvičení - vstup údajů

Cviko v ArcGISu


Načtení obrazu do grassu


Příprava geokoordinace


Postup geokoordinace

Uploaded Image: crtek.jpg

V lokaci brno-latlon


Vstup geoTiffu (je to DEM pro danou lokalitu)


Vektorizace


Bodová vrstva "obcebod"

cat|nazev|obyv
1|Kninicky|1000
2||0
3|Komin|20000
4|Zabovresky|20000
5|Medlanky|1000Liniová vrstva "silnice"

(dodělání sloupce)
$cat >l
alter table silnice add ajdy integer
$db.execute input=l
$
Uploaded Image: topo1.jpg


Vrstva polygonů "parcely" (atribut číslo, majitel, ...)