View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Třetí cvičení - (rastrová) analýza

Použité lokace:

Náplň cvičení:

Reklasifikace vrstev
Depozit platiny ve spearfishi


External Image

Vzdálenostní analýzyZpracování obrazu z DPZ


Tabulka barev (r.colors):
Data range is 0 to 255
> 0 0 0 0
> 50 red
> 60 green
> 80 blue
> 255 white
> end

Barevné syntézy (tzv. Kompozitní snímky):

Rastrová mapová algebra - g.manual r.mapcalc, http://grass.itc.it/gdp/raster/mapcalc-algebra.pdf, modul zase provádí výpočet pouze v aktuálním regionu.
Výpočet normalizovaného diferenčního vegetačního indexu (NDVI):
-1.00 red
0.00 red
0.30 yellow
0.50 green
0.60 0 136 26
0.87 0 87 16

Neřízená klasifikace obrazových dat:
Postklasifikační úpravy:
Link to this Page