View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Archiv 05/06

Následující přednášky jsou z minulého akademického roku. Postupně je budu přepracovávat a aktualizovat je.

zpracovani DPZ
ArcGIS - Network Analyst
http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Zpracov%C3%A1n%C3%AD_obrazov%C3%BDch_dat


Pátá přednáška - GRASS

http://grass.fsv.cvut.cz/
obrázky k přednášce - vytvoření lokace v GRASSu
obrázky k přednášce - spojení qGIS a GRASS
Missing File (/vyuka-gis/uploads/gis5.pdf)

Šestá přednáška - sběr a restrukturalizace dat

Missing File (/vyuka-gis/uploads/CR_HK-Snezka-Spindl_800x608.avi)

http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-gis/11 - obrázky k přednášce (měření v terénu, geokoordinace)
http://gis.leica-geosystems.com/default.aspx - Leica Geosystems
http://www.spotimage.fr/html/_167_.php


http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/surveyanalyst/about/overview.html - ArcGIS Survay Analyst
http://www.cuzk.cz/ – ZABAGED
http://www.epusa.cz/
http://www.crr.cz/
http://www.portal.gov.cz/

obrs - vektorizace
Missing File (/vyuka-gis/uploads/gis6.pdf)


Sedmá přednáška - úvod do analýzy geodat, analýza v rastru

Missing File (/vyuka-gis/uploads/gis7.pdf)
analyza viditelnosti
http://www.nrel.gov/gis/solar.html - osvětlení, větry
http://skagit.meas.ncsu.edu/~helena/gmslab/viz/erosion.html - eroze v GRASSu, dobré


http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-gis/15
http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-gis/13

Osmá přednáška - přednáší dr. Machalová


Devátá přednáška - půlsemestrální test

výsledky jsou ve WISu

10. přednáška - vektorové analýzy, analýzy obrazu, GIS databáze


Missing File (/vyuka-gis/uploads/gis10vec.pdf)
Missing File (/vyuka-gis/uploads/gis4db.pdf)

vektory v GRASSu - obrázky
http://grass.itc.it/grass57/tutorial/network.html
http://grass.itc.it/grass62/manuals/html62_user/vectorintro.html
http://www.profc.udec.cl/~gabriel/tutoriales/rsnote/contents.htm - remote sensing, základní informace
http://www.landsat.org/
http://aria.arizona.edu/courses/tutorials/geom/html/geometric.html - geometrické korekce
http://aria.arizona.edu/courses/tutorials/class/html/class.html - klasifikace obrazů

aplikace RS - obrázky

11. přednáška - mapové výstupy


Missing File (/vyuka-gis/uploads/GIS-mapy.pdf)
Missing File (/vyuka-gis/uploads/gis11.pdf)

http://gis.vsb.cz/gacr_pan/Brozura/Zobraz.html
http://mapy.vse.cz/kartogram/navod/navod.htm
http://gis.vsb.cz/pan/Map_Komp/mapove_kompozice.htm

http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-gis/17 – obrázky
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2208 – kartogramy MMR
http://atlas.geograf.cz/atlas_s_obyvatel.html – kartogramy, Ústecký kraj
http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php – učebnice kartografie
http://www.icaci.org/
http://arwen.ceu.cz/website/startovani/kontakty.htm - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad12. přednáška - GPS, meteorologické družice


External Image


Missing File (/vyuka-gis/uploads/GIS-gps.pdf)
External Image - animace zatmeni slunce (snimky z meteosatu)
http://www.chmi.cz/meteo/sat/msg/msg04.html - snimaci zarizeni Meteosatu nove generace

http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1476
http://electronics.howstuffworks.com/gps.htm/printable
http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2000/sbornik/Vojtek/Vojtek.htm
http://pcptpp030.psychologie.uni-regensburg.de/trafficresearch/NMEA0183/
http://www.wgs84.com/default.htm
http://pcptpp030.psychologie.uni-regensburg.de/trafficresearch/NMEA0183/wgsman24.pdf - dobry manual ke GPS a navigaci
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo/intro/index_en.htm
http://www.glonass-center.ru/frame_e.html - Ruske GPS
http://www.chmi.cz/meteo/sat/ - druzicove oddeleni Ceskeho hydrometeorologickeho ustavu

obrazky-12

13. přednáška - ????? možný předtermín zkoušky (přihlašování v termínech)Open Source GIS

https://www.osgeo.org/


Archív webu školní rok 2004/05
Missing File (/vyuka-gis/uploads/prednaska-mendelu.pdf)

Uploaded Image: 0599anim_1.gif

Link to this Page