View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

zpracovani DPZ

(použity materiály M. Landy)

Vznik chyb pri snimani - radiometricke korekce

Uploaded Image: radio-chyby-v-obrazech.pngExternal Image External Image External Image

External Image


External Image
External Image

Zvýraznění obrazu (metoda hustotních řezů)


0 0 0 0
50 255 0 0
80 255 255 0
120 0 255 0
255 0 0 255

GRASS:~ > r.colors map=tm1 color=rules tb2.txt
GRASS:~ > d.redraw

External Image
External Image


Barevné kompozice a transformaceGRASS:~ > d.rgb blue=tm1 green=tm2 red=tm3

External Image

External Image


123barevný snímek ve skutečných barvách - jsou použity první tři kanály pokrývající interval viditelného světla - viz obr. č.10.
234Citlivý na zelenou vegetaci (znázorněno červenou barvou), jehličnaté lesy jsou v tmavější odstínu než listnaté. Silnice a vodní plochy jsou dobře rozeznatelné
243Zelená vegetace je zelená, ale jehličnany nejsou tak dobře patrné jako na syntéze 234.
247Asi nejlepší kombinace pro určení typu lesa. Dobře použitelné pro mapování těžebních ploch a silnic.
345Obsahuje hlavní obrazové kanály (VIS, NIR, SWIR). Zelená vegetace je znázorněna zeleně, SWIR ukazuje stres na vegetaci, silnice už jsou rozeznatelné hůře.
347Podobně jako kombinace 345, ale hodí se lépe pro zobrazení požářišť.
354Působí jako barevný infračervený obrázek - viz obr. č.12.
374Podobně jako 354.
457Ukazuje půdní druh (jílovitá, hlinitá, písčitá).
vysledne-obrazky


Metoda hlavnich komponentu
External Image

i.pca in=tm1,tm2,tm3,tm4,tm5,tm7 out=pc

External Image


Vegetační index

výpočet NDVI

GRASS:~ > r.mapcalc 'ndvi = (tm4 - tm3) / (tm4 + tm3)'

External Image

0.00 red
0.30 yellow
0.50 green
0.60 0 136 26
0.87 0 87 16

nastavit tabulku barev ze souboru tb-ndvi.txt

GRASS:~ r.colors ndvi col=rules tb-ndvi.txt

... a překreslit obsah grafického okna

GRASS:~ d.redraw

External Image


Reklasifikace NDVI

GRASS:~ > r.mapcalc 'temp1 = 100 x ndvi'

reklasifikacni tabulka
-100 thru 5 = 1 bez vegetace, vodni plochy
5 thru 35 = 2 plochy s minimalni vegetaci
35 thru 87 = 3 plochy pokryte vegetaci

nastavime tabulku barev
1 red
2 yellow
3 0 136 26

External Image

Mapa teploty povrchu


GRASS:~ > r.mapcalc 'tm6rad = 1.238 + (15.6 - 1.238) &star tm6_null / 255'
GRASS:~ >r.mapcalc 'temp_kelvin = 1260.56 / (log (607.76 / tm6rad + 1))'
GRASS:~ r.mapcalc 'temp_celsius = temp_kelvin - 273.15'

External ImageLink to this Page