View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Sběr geografických dat na zadané téma

Cílem projektu je zmapovat dané téma na zadaném území a výsledky předložit ve formě:

Rozsah mapování je omezen na území České republiky. Výsledkem práce studentů bude pokrytí území celé republiky zmapováním tématu a vytvoření komplexní tematické mapy pro celou ČR.

Téma pro mapování pro akad. rok 2012/13

Instalované/provozované vodní zdroje s instalovaným výkonem nad 1 kW instalovaného výkonu.

Požadavky na geometrickou část mapování

Bodová mapová vrstva s požadovanou přesností udání polohy 1km. V případech větších území zabraných zdrojem (např. vodní nádrž) je preferováno zaměření území do formy polygonu udavajícího územní parcelu zdroje.

Způsob získání informací


Požadavky na atributovou (a metadatovou) část mapování


Rozsah práce pro jednoho studenta


Link to this Page