View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Projekty

Okruhy projektů pro akad. rom 2015/16

Dva druhy projektů:

Mapovací, územní studie

Zvolte si oblíbenou lokalitu - část města, obec, kus krajiny. Navrhněte nějakou územní změnu - stavbu (budova, zařízení, liniová stavba, přírodní, ...). Mapujte lokalitu buď z mapových podkladů nebo vlastním mapováním v oblasti. V GIS nástroji proveďte návrh vaší územní změny/projektu. Podle potřeb proveďte geografické analýzy (viditelnost, dostupnost, ...). Zakreslete do mapy. Vizualizujte. Zpracujte zprávu včetně mapových podkladů.

Implementační téma


Vstupy datové:
Výstupy datové:

Výstupy algoritmů musí být zobrazitelné v nějakém GIS nástroji (Grass, ArcGIS, Q-GIS, ...). Vytvořte program, krátkou doprovodnou zprávu (popis algoritmu, popis testování). Na několika mapových vrstvách testujte vaši implementaci.Okruhy projektů pro akad. rok 2011/12


Okruhy projektů (historické):


Mapové kreace jako projekty do GIS


Nedovolená témata


Odevzdaný a dobrý projekt je předpokladem pro získání zápočtu (a dál pak zkoušky)


Další náměty budu časem přidávat. Navíc je tu news-fórum pro diskutování témat a inspirací.

Zajímavá témata


Forma odevzdání


Registrované projekty skupin

Link to this Page