View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

verze z minulého roku 1. Úvod. Informace o předmětu. Smalltalk - základní informace. Historie.
  1. Co je k dispozici na webu, jaký bude průběh přednášek, projekt.
  2. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-00-About+Ref.pdf (7-21) - why smalltalk, squeak, books, implementations.
  3. http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf (15-19) - history [příště rychle dorazit]
 2. Principy OOP. Hello, World! Demonstrace základních úkonů ve Squeaku.
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-05b-Essence.pdf (30) - principy OOP
  2. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-03-Taste.pdf (1-12, bez tomagoshi)
 3. Přehled syntaxe, interakce se systémem.
  1. (Smalltalk intro ze Sq3.7). Info k projektům. Netnews, Root!
  2. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-04-SmalltalkInANushell.pdf (10) - OO model, syntax, tvorba instancí
 4. Vytvoření třídy. Prostředí Smalltalku, nástroje programátora, info k vytvoření cílové aplikace, info k projektům
  1. http://www.iam.unibe.ch/~scg/Teaching/Smalltalk/ST2004-12-Sq-Env.pdf - Prostředí: 4 soubory st80, základní nástroje programátora, (sunit, monticello, changes asi nechat na později).
  2. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-05-LANExample.pdf - návrh a vytvoření třídy [nestihlo se ... příště]
  3. Domácí úloha 1
 5. Jazyk podrobněji, ...
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-06-SyntaxAndMessages.pdf
  2. SqueakMap Package Loader, demo Connectors
  3. Byla zahájena registrace projektů
 6. Dědičnost, self, super. Abstraktní třídy. Cykly. Kolekce.
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-08-BasicPointOnClasses.pdf (15) - def tříd a metod, new, basicNew
  2. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-08-LookupAndInheritance.pdf (22) - dědičnostnost, ..., self super
  3. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-09-LoopsCollection.pdf (32) - bool, loops, collections, copy
 7. Streamy, soubory. Inicializace instancí. Třídy a metatřídy
  1. http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf (152-159) - streamy
  2. http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/uploads/SqueakClassesRef.html#StreamClasses - streamy
  3. Soubory - viz FileDirectory a FileStream
  4. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-09-AbstractClasses.pdf (11)
  5. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-10-BasicElementOfDesign.pdf (5-10-21/88) - new/initialize, ...
  6. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/OOP-10-AdvancedClasses.pdf (44) - indexed, class var&meth, metaclasses, poolDict
 8. Architektura GUI - Morphic
  1. Morphic Architecture
  2. sq5.pdf (68-...)
 9. MVC, závislosti. Programování GUI - Pluggable interfaces
  1. http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf - kapitola Model-View-Controller
  2. Pluggable interfaces - viz FAQ
 10. Info k projektům, Výjimky, procesy, synchronizace
  1. Čtení a generování XML - Missing File (/vyuka-omp/uploads/xml.pdf), Missing File (/vyuka-omp/uploads/xmlexample.tar.gz)
  2. Výjimky - http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf (140-150), http://www.root.cz/clanky/squeak-vyjimky/
 11. Procesy, síť, web
  1. Procesy, synchronizační prostředky http://www.root.cz/clanky/squeak-sprava-procesu/
  2. Tvorba síťových aplikací http://www.root.cz/clanky/squeak-sokety/
  3. Tvorba webových aplikací http://www.root.cz/serialy/seaside/, seaside resources
 12. Beztřídní objektové systémy, Self
  1. Self - demo
  2. Beztřídní programování ve Squeaku - demo
 13. Dodatky, souvislosti, zajímavosti ...
  1. Náměty na BP, RP, DP 2005/6

Doporučený software


Projekty:


Zajímavosti: