View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Sbírka jazyků

Nebude-li řečeno jinak, tak se abeceda zdejších jazyků skládá ze symbolů použitých v definici jazyka, případně na množině symbolů nezáleží. Operátor ^ pro mocninu řetězců (symbolů) má nejvyšší prioritu (tedy větší než konkatenace). Pokud použiji v definici jazyka závorky, tak nepatří do abecedy jazyka, nebude-li řečeno jinak.
Jazyk je přidělen vždy do nejmenší třídy, do které patří.

Regulární jazyky (REG, L3)

OznačeníTřída(y)DefinicePopis, vlastnostiZdroj
R1REGKonečné jazyky TI1
R2REG{a, aa}not 0LTID

Bezkontextové jazyky (CF, L2)

OznačeníTřída(y)DefinicePopis, vlastnostiZdroj
F1CF{x^iy^i : i>=1}Neplatí pumping lemma pro REGTI1

Kontextové jazyky (CS, L1)

OznačeníTřída(y)DefinicePopis, vlastnostiZdroj
S1CS{x^i y^i z^i : i>=1} TI1
S2CScomplement(L), kde L = {x^i y^j z^k : i = j or j = k }PopisZde
S3CS{ab^n)^m : m >= n >= 1} not ET0L TID
S4CS{a^2^2^n : n >= 0} not ET0L (není exponenciálně hustý) TID
S5CS{x x: x in {a,b}^+} not CF, but for example NCPC(2)REG TI1

Rekurzivně vypočitatelné jazyky (RE, TS, L0)

OznačeníTřída(y)DefinicePopis, vlastnostiZdroj
T1REself-terminating TSpouze přijímán, není rozhodovánVSL
L systémy (0L, D0L, P0L, T0L, E0L, FE0L a kombinace)

OznačeníTřída(y)DefinicePopis, vlastnostiZdroj
L10L, P0L, PD0L{a^2^n : n >= 0 }not CFTID
L20L, P0L, PD0Lsimulation of red algavývoj červené řasyTID
L30L, P0L, PD0L{{a,b,c}^n : n = m^2, m >= 1 }TID
L40L, P0L, PD0L{{a,b}^n : n >= 1, n is Fibonacci number}fib(0) = 0, fib(1) = 1, fib(n >= 2) = fib(n-1) + fib(n-2)TID
L50L{aa} U {b^2^n : n >= 3 }positive_iteration_of_L5 is not in 0LTID
L6E0L{a^2^n : n >= 0 } U {b^2^n : n >= 0 }not 0L (nemohu totiž udělat S->a, S->b; S by muselo patřit do jazyka L6)TID
L7E0L{a^2^n b a^2^m : n, m >= 0 }not CFTID
L8ET0L{#w#w#w : w in {a,b} }not E0LTID
L9ET0L{a^i b^j a^i : j >= i >= 1 }not E0LTIDZdroje

TI1) Česka, M.: Přednáškové materiály z předmětu Teoretická informatika 1, FIT VUT Brno, 2002
VSL) Česka, M.: Přednáškové materiály z předmětu Vyčíslitelnost a složitost, FIT VUT Brno, 2003
TID) Meduna, A.: Přednáškové materiály z předmětu Moderní teoretická informatika, FIT VUT Brno, 2004
MLA) Meduna, A.>http://www.fit.vutbr.cz/~meduna: Languages and Automata, Springer London, 2000, ISBN ...

Link to this Page