View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

ZbynekKrivka Swiki

Informace k mým cvičením v předmětech

IFJ - Informace k hromadným konzultacím
VSL - Informace k hromadným cvičením 2005/2006

Informace k opravování a vedení projektů

IIS - poznámky k opravování a konzultování projektu z IIS 2007 (zimní semestr)

Výzkum a bádání v oblasti teoretické informatiky


Teoretická informatika - KNOW HOW

V rámci získávání zkušeností a podrobnějšího přehledu v tomto oboru jsem se rozhodl si své poznámky a poznatky zapisovat v trochu strukturované podobě a nenapadá mě lepší způsob něž využít SWIKI. A když už ty svoje poznámky budu mít pěkně sepsány, tak proč se o ně nepodělit s ostatními zvědavci nejen z akademické obce.