View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

IFJ - Informace k hromadným konzultacím

Oficiální informace na stránkách předmětu

http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IFJ
nebo
http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IFJ/public

Cvičení 1 - 7.10.2004

Obsah:


Cvičení 2 - 21.10.2004

Plánovaný obsah:
Těším se na Vás ...

Zajímavé odkazy

http://en.wikipedia.org/wiki/Formal_language