View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Třídy složitosti

Třídy složitosti problému teoretické informatiky


Rozhodnutelné a nerozhodnutelné problémy


Membership problem

Znění: Patří věta w do jazyka L(G) generovaného zadanou gramatikou G?

typ jazyka rozhodnutelný? třída složitosti
typ 0 nerozhodnutelný [1]
typ 1 rozhodnutelný [1]
typ 2 rozhodnutelný polynomiální, O(n^3) (CYK algoritmus [2], [3])
typ 3 rozhodnutelný lineární časová složitost (O(n))

Q?: rozdíl mezi fixed a general membership problem?

[1] Chomsky 1963, Harrison 1978, Hopcroft and Ulman 1979
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/CYK_algorithm
[3] http://www.cs.ucr.edu/~jiang/cs215/tao-new.pdf - včetně příkladu a nástinu důkazu

Link to this Page