View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

IIS - poznámky k opravování a konzultování projektu z IIS 2007 (zimní semestr)

IIS - poznámky k opravování a konzultování projektu z IIS 2007 (zimní semestr)


Postup při hodnoceníOsobní konzultace k hodnocení projektu

Během pondělí budou možné konzultace pro ty, kteří potřebují šanci získat zápočet a nechybí jim více jak 2 body případně by jejich nezískání zápočtu znamenalo konec studiu.

Prosím ostatní, kteří získali zápočet, aby konzultaci využili až další dny.

V úterý budu téměř celý den na obhajobách DP, takže ostatní konzultace přichází v úvahu ve středu a čtvrtek.