View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Výzkum a bádání v oblasti teoretické informatiky

Prezentace - SDS - úvod - seminář UIFS 1.11.2004:

Prezentace - Zásobníkové automaty s omezovaným obsahem zásobníku - ACM Student 2004 - Praha - 26.11.2004:

Prezentace - Random Context Grammars and Programmed Grammars of Finite Index Has Same Power (Alternative way of proof) - ISIM 2005 - 19.4.2005:

Prezentace - String-partitioning Systems - Student EEICT 2005 & Honeywell EMI 2005 - duben, květen 2005

Seminář "Absolutní úvod do bioinformatiky a genetiky"

Kolokvium z 1. roku studia na DSP: