View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Doktorský studijní program Informační technologie na VUT v Brně

Cílem projektu je přispět k výstavbě doktorského studijního programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií na VUT v Brně. Konkrétně by měl projekt umožnit následující:

Výsledky:

Prezentace: