View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Diplomové a bakalářské projekty - specializovaný software

[Formální modely a simulace v návrhu systémů]
Radek Kočí


Zde uváděná zadání projektů představují specifikaci požadavků na specializovaný software. Zadání je vypsáno ve spolupráci s Ústavem Sociální Péče Křižanov, který zaručuje vedení studenta svým kompetentním koordinátorem, poskytnutí prostředků a prostoru pro realizaci navrhovaného zadání. Pokud vás zadání zaujala, napište mi prosím e-mail (koci AT fit.vutbr.cz).

  1. Aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci pro osoby s mentálním postižením
  2. Aplikace pro výuku znaku do řeči pro osoby s mentálním postižením
  3. Aplikace pro YES/NO alternativní komunikaci pro osoby s mentálním postižením
  4. Aplikace rozvoj psaní a počítání pro osoby s mentálním postižením