View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Diplomové a bakalářské projekty

[Formální modely a simulace v návrhu systémů]
Radek Kočí


Zde uváděná zadání projektů jsou orientační, po konzultacích je možné zadání upravit, případně vytvořit úplně jiné ... Pokud vás cokoliv zaujalo (byť i myšlenka) a máte zájem něco podobného rozvíjet, uvítám váš mail (koci AT fit.vutbr.cz).

Témata projektů

 1. Framework pro tvorbu a ověřování specifikačních modelů
 2. [bp][–] Minimální prostředí pro systém PNtalk
 3. [bp][–] Minimální Linuxová distribuce
 4. [dp] Virtuální stroj pro Objektově orientované Petriho sítě v jazyce Java/C++/Smalltalk
 5. [dp] Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů
 6. [dp] Generování kódu z Objektově orientovaných Petriho sítí
 7. [dp] Trasování simulace vysokoúrovňových modelů
 8. Automatická správa paměti jazyka PNtalk
 9. Nástroj pro práci s Objektově orientovanými Petriho sítěmi
 10. [bp] Inkrementální překladač jazyka PNtalk
 11. [bp] Migrace zdrojových textů SmalltalkuLink to this Page