View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Software pro simulaci a prototypování

Obecně jde o vývoj otevřeného prostředí pro podporu heterogenní simulace a prototypování, umožňjícího kombinovat různá paradigmata. Smalltalk (konkrétně Squeak) byl zvolen jako základní platforma. Java by se mohla zdát také jako vhodná volba, ale není dostatečně flexibilní a otevřená, proto byla zavržena.

Některá dílčí témata:


Informace pro řešitele

Vladimír Janoušek