View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Informace pro řešitele

Jak se naučit Smalltalk

http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/smalltalk/
http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/377
http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-omp

Swiki

http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/fit-squeakers

Softwarové balíky pro Squeak:

http://map1.squeakfoundation.org/sm - SqueakMap. V současné době je to hlavní centrum veškerého softwaru pro Squeak!
Doporučují přejít na Squeak 3.5+, který již standardně obsahuje Package Browser, umožňující instalovat software ze Squeak Map.

VNC

http://www.realvnc.com/howitworks.html
http://www-sor.inria.fr/~piumarta/squeak/goodies.html - RFB !!!

SSL, SSH, ...

http://www-3.ibm.com/software/ad/smalltalk/discussion/2002/July/07-26-02.html - článek o SSL ve VisualAge
http://sourceforge.net/projects/swazoo - OpenSSL pro VisualWorks
http://www.stunnel.org/ - ssl wrapper
Chtělo by to rozumně vyřešit autentizaci pro https připojení ke Squeakovskému web serveru, případně také obráceně - umožnit Squeakovskému web browseru komunikaci skrz https, případně také umožnit scp ve Squeaku atd ...
Cryptography na SqueakMap.

SqueakOS, Embedded Squeak

viz SqueakOS (SqOS, Squeak on Bare Linux)
Native widgets: http://www.turtle.dds.nl/gtk-server/

Grafická editace modelů

Balík Connectors - umí UML modely, po modifikaci může umět Petriho sítě, bloková schémata spojitých modelů, DEVS atd. Aktuální verze je na SqueakMap!
Tamtéž je i Jacarandá (http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/2958) - přesně to, co potřebujeme!!! Stačí dodělat Morphy pro místa-přechody Petriho sítí, případně pro bloky DEVSu. Poté stačí jednoduchým průchodem příslušného diagramu vygenerovat něco, co umožní další zpracování - překlad do simulovatelné podoby atd...
Inspirace:
http://petri-net.sourceforge.net/ - Konkurenční Javovský PESIM
http://spe.univ-corse.fr/filippiweb/appli/ - JDEVS
http://moncs.cs.mcgill.ca/people/eposse/devs_in_atom3/distribution.pub.html - PyDEVS
http://www.sce.carleton.ca/faculty/wainer/wbgraf/ - CD++
http://sim.kaist.ac.kr/DES/devsim_download.htm - DEVSim++, je tam zajímavý tutorial
http://www.sce.carleton.ca/faculty/wainer/standard/tools.htm - další DEVSy

Simulace ve Smalltalku

http://www.cc.gatech.edu/fac/mark.guzdial/squeak/SrcFor2390/SimulationsPkg.2Oct.cs - diskrétní simulační balík inspirovaný Simulou 67
http://www.cc.gatech.edu/fac/mark.guzdial/squeak/downloads.html - zde najdete dokumentaci
http://st-www.cs.uiuc.edu/HyperNews/get/VisualWorks-2.5-concurrency.html - mnohem jednodušší řešení diskrétní simulace ve smalltalku - pouze simulovské procesy (uiuc-discretesim.tar.gz - lokální kopie)
COMBISIM.tar.gz - originální řešení kombinované (diskrétní i spojité) simulace v Simule 67 - chtělo by to vhodným způsobem portnout ye Simuly do Smalltalku.
http://altair.dcs.elf.stuba.sk/eveline/ - je taky na squeakmap!
st80diplomky.zip - simulace ve Smalltalku-80 (3 diplomky ze zacatku 90. let minuleho stoleti)
http://www.simberon.com/home.htm - ElastoLab
http://www.simberon.com/Services/SmalltalkSoftware/index.htm - squeakovský port části ElastoLabu

http://www.sosresearch.org/simulationeducation/simsoftware.html - přehled simulačního softwaru

Další zdroje informací

http://www.fit.vutbr.cz/~janousek/smalltalk/ORIGindex.html
http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/research


-----------

Links to this Page