View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Software pro umělou inteligenci, robotiku a teoretickou informatiku

Motivace: Klasické algoritmy byly již dávno implementovány, bohužel jinde než ve Smalltalku, protože ještě před nedávném neexistoval plnohodnotný Smalltalk, který by byl zadarmo. Nyní se situace změnila a je třeba implementovat to, co potřebujeme, v moderním dynamickém jazyce.

Squeak Smalltalk disponuje prostředím Morphic, ve kterém lze snadno interaktivně tvořit prezentace a výukové programy.

Co je třeba implementovat:

Informace pro řešitele

Vladimír Janoušek