View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

SDIS - Simulation and Design of Intelligent Systems

Je o projekt, zastřešující bakalářské a diplomové práce studentů FIT, které souvisí s výzkumem skupiny M&S/Formální modely a simulace ve vývoji systemů (Simulation & Design of Systems)

Hlavní témata

Mobilní robotika je typickou doménou, kde se současně uplatnuje vše, co nás zajímá:

Dílčí témata však mohou byt v rámci projektu zpracovávána i nezavisle na mobilni robotice. Mobilni robotika totiž není jedinou aplikační oblastí, která nás zajímá. Tatáž dílčí témata lze uplatnit v jakýchkoliv (obvykle vestavnych řídicích) systémech, vykazujících jakékoliv známky pružnosti a adaptivity....


Tento projekt není (prozatím) součástí žádného velkého projektu svázaného s IT průmyslem. Jde o čistě akademický základní výzkum, který je součastí výzkumného záměru FIT. Z toho vyplývá větší volnost a prostor pro samostatný tvůrčí přístup, ale take menší (spíše zcela symbolické) finanční ohodnocení participujících studentů.

Hlavním přínosem pro zůčastněné by mělo být kvalitní téma diplomové práce s možností pokračování v doktorandském studiu.


Příklady témat diplomových prací (podobná témata ve zjednodušené podobě jsou použitelná i pro bakalářské práce)
Více vám sdělí dr. Janoušek osobně.

-----------

Link to this Page