View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Modelování a simulace

M. Češka, P. Peringer, V. Janoušek, M. Hrubý, R, Kočí
[Hlavní stránka skupiny] [Privátní wiki]

Aktuální témata výzkumu

Experimentální nástroje (vyvíjené pro ověřování zkoumaných a navrhovaných konceptů)

Organizace konferencí

Spolupráce, kontakty s jinými pracovišti a institucemi