View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

LISP - pravzor dynamických jazyků (a jazyků pro AI)

Lisp.pdf

http://www.thocp.net/software/languages/lisp.htm

Paul Graham: On Lisp. Prentice Hall, 1993, 432 pages, paperback. ISBN 0130305529. [pdf (1MB)]


Co je třeba znát:
Typické programové konstrukce, reprezentace seznamů v paměti, eval, quote, manipulace se seznamy a atomy, funkce vyššího řádu

Link to this Page