View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

DJA - informace pro studenty


Do konce semestru se očekává odevzdání eseje (obvyklý rozsah krátkého článku, tj. přibližně 8-12 stran, není kritické, záleží hlavně na obsahu). Ideální počet autorů: 1. Hodnocení: 0-30 bodů.

Prezentace eseje je povinná, jinak nebude esej ohodnocena.

Za zkoušku je 0-70 bodů.

Prezentace: 16.4. a 23.4. 2019

Zkoušky: V informacnim systemu.
Link to this Page