View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Metaobjektová architektura a reflektivní vlastnosti Smalltalku, aplikace reflektivity

DJA-Reflection.pdf
Frank Rivard: Smalltalk: a Reflective Language


Co je třeba znát:
Reflexe, introspekce, reifikace, objekty a metaobjekty, metaoperace, jazyk a metajazyk, metacirkulární architektura,
Smalltalk: inspekce objektů, změna identity, struktura třídy, třídy a metatřídy, manipulace s třídami a metodami, doesNotUnderstand:,
thisContext, způsoby kontroly zpráv,
minimální objektLink to this Page