View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Prezentace studentských projektů/esejí

Plánované prezentace ():


Pro každu prezentaci je vyhrazeno standardně 10 minut.
Doporučuji umístit vaši prezentaci v pdf někam na web nebo použijte svůj vlastní notebook. Chcete-li něco prakticky demonstrovat, doporučuji vlastní notebook. Ale pozor, na demonstrace nebude mnoho času. Pokud je někdo připraven prezentovat něco složitějšího, lze rezervovat více času.


Eseje z minulých let pro inspiraci:
Link to this Page