View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Úvod. Dynamický jazyk. Interaktivní inkrementální programování (exploratory programming). Vymezení požadavků na DJ, přehled souvisejících pojmů

DJA-1-2.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_systemCo je třeba znát:
charakteristika DJ, evoluční (=experimentální) programování, statická-dynamická-silná-slabá typová kontrola, paradigmata


Co ve slidech chybí: agentní paradigma


Link to this Page