View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Doktorandi 2007/8

Asistent

Kraus Michal, Ing.
Kumpošt Marek, Mgr.
Martinek David, Ing.
Rozman Jaroslav, Ing.
Smrčka Aleš, Ing.
Šátek Václav, Ing.

Student doktorského studia

Bouška Petr, Mgr.
Drozdová Martina, Ing.
Dvořák Radim, Ing.
Erlebach Pavel, Ing.
Grulich Lukáš, Ing.
Holík Lukáš, Mgr.
Hýsek Jiří, Ing.
Jurka Pavel, Ing.
Kaluža Vlastimil, Ing.
Kironský Elöd, Ing.
Kislinger Pavel, Ing.
Kopřiva Jan, Ing.
Lodrová Dana, Ing.
Malinka Kamil, Mgr.
Mazal Zdeněk, Ing.
Michlovský Zbyněk, Ing.
Mucha Martin, Mgr.
Nagy Jan, Ing.
Novosad Petr, Ing.
Pecho Peter, Ing.
Pindryč Milan, Ing.
Polášek Petr, Ing.
Rogalewicz Adam, Mgr.
Samek Jan, Ing.
Sehnalová Pavla, Ing.
Schäfer Jiří, Ing.
Skřivánek Roman, Ing.
Zadina Martin, Ing.

Externí student doktorskeho studia

nezjištěno

nepovinné prezentace (z hlediska predmetu rozprava k disertaci):

Erlebach Pavel, Ing.
Grulich Lukáš, Ing.
Kumpošt Marek, Mgr.
Martinek David, Ing.
Novosad Petr, Ing.
Rogalewicz Adam, Mgr.
Rozman Jaroslav, Ing.
Smrčka Aleš, Ing.

povinné prezentace interních doktorandů:

Drozdová Martina, Ing. xzbori07 1
Kaluža Vlastimil, Ing. xkaluz04 1
Kopřiva Jan, Ing. xkopri02 1
Sehnalová Pavla, Ing. xsehna04 1

Hýsek Jiří, Ing. xhysek02 1

Bouška Petr, Mgr. xbousk00 1
Dvořák Radim, Ing. xdvora69 1
Lodrová Dana, Ing. xlodro00 1
Mucha Martin, Mgr. xmucha03 1

Kislinger Pavel, Ing. xkisli01 1
Michlovský Zbyněk,Ing. xmichl06 1
Nagy Jan, Ing. xnagyj00 1
Zadina Martin, Ing. xzadin00 1

Holík Lukáš, Mgr. xholik03 2

Kraus Michal, Ing. xkraus05 2
Pindryč Milan, Ing. xpindr00 2
Šátek Václav, Ing. xsatek00 2

Samek Jan, Ing. xsamek03 2
Schäfer Jiří, Ing. xschaf03 2
Pecho Peter, Ing. xpecho01 2

Malinka Kamil, Mgr. xmalin00 3
Jurka Pavel, Ing. xjurka01 3
Kironský Elöd, Ing. xkiron00 3
Mazal Zdeněk, Ing. xmazal02 3
Polášek Petr, Ing. xpolas11 3

povinné prezentace externích doktorandů:

seznam dodají školitelé na základě https://wis.fit.vutbr.cz/FIT/db/vyuka/ucitel/course-s.php?id=5764&order=1&form_f1=2007


Drozd Michal