View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Seminář UITS

[UITS WikiWeb]

Semináře UITS se v tomto semestru konají
ve čtvrtek od 14.00 v seminární místnosti UITS A218 (pokud není řečeno jinak)


Bude:

.... (další program se připravuje) ...
.Drozdová Martina: Simulace kombinovaných soustav
Kopřiva Jan: Semi-analytické výpočty a spojitá simulace
Polášek Petr: Modelování heterogenních systémů
Šorčík Ladislav: Aplikace bezdrátových senzorových sítí
Richta Tomáš: Dynamické objektově orientované geoprostorové modelování
Kironský Elöd: Modelování a prototypování inteligentních systémů na bázi DEVS
Grulich Lukáš: Modelování mikroekonomických systémů

Pokud není řečeno jinak, standardní délka 1 prezentace je 10 min, 5 min (max. 10) diskuse.
Změna programu vyhrazena!


Bylo:

1.10.2009
50min
Andriy Stetsko (MU): Nový pohled na detekci průniku v bezdrátových senzorových sítích
8.10.2009 Schäfer Jiří: Bezpečnost v peer-to-peer sítích
Samek Jan: Důvěra a reputace v multiagentních systémech
Malinka Kamil: Metody pro práci se specifikacemi bezpečnosti
22.10.2009 Pindryč Milan: Moderní metody modelování a simulace elektronických obvodů
Šátek Václav: Tuhé soustavy diferenciálních rovnic
29.10.2009 Smrčka Aleš: Verifikace moderních hardwarových systémů
Holík Lukáš: Formální verifikace software s využitím teorie automatů
5.11.2009 Michlovský Zbyněk: Vysoce výkonné systémy pro detekci útoků a škodlivých programů
26.11.2009 Drozd Michal: Odolnost a přizpůsobivost velkých sítí
Zadina Martin: Správa bezpečnosti v bezdrátových sítích
3.12.2009 Sehnalová Pavla: Stabilita a konvergence numerických výpočtů
10.12.2009 Rozman Jaroslav: Navigace mobilních robotů
Novosad Petr: Automatizované prostředky návrhu diskrétních systémů s využitím Petriho sítí
11.2.2010 Dvořák Radim: Fyzikální modelování a simulace
Hejtmánková Dana: Bezpečnost biometrických systémů
18.2.2010 Jiří Krajíček: Human Inspired Self-developmental Model of Neural Networks (HIM): Introducing Content/Form computing
Nagy Jan: Správa bezpečnosti v rozsáhlých sítích
Holenda Stanislav: Asistenční systém pro motorová vozidla
25.2.2010 Aleš Pilný (ČVUT): New Algorithms for Feature Ranking
Hýsek Jiří: Modelem řízený návrh spolehlivých softwarových systémů
Konečný Filip: Symbolická verifikace s využitím rozšířených automatů a příbuzných formalismů
Letko Zdeněk: Analýza a sofistikované testování paralelních programů
4.3.2010 Šimáček Jiří: Symbolická verifikace s využitím konečných automatů a příbuzných formalismů
Benář Jakub: Navigace inteligentního systému
11.3.2010
15:00
Dudka Kamil: Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech
Gach Marek: Verifikace systémů pracujících v reálném čase
Fiedor Jan: Praktické metody automatizované verifikace paralelních programů
18.3.2010 Barabas Maroš: Bezpečnostní protokoly bezdrátových sítí
Malačka Ondřej: Důvěra a reputace v distribuovaných systémech
Dittrich Petr: Adaptive digital flight control system
25.3.2010 Hájek Josef: Asistenční systém
Horáček Jan: Autonomní agenti v bezdrátových senzorových sítích
Jurnečka Peter: Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech
Jurka Pavel: Získávání znalostí z databází
8.4.2010 Marvan Aleš: Autonomní robot pro hašení nebezpečných požárů
15.4.2010 Váňa Jan: Hybridní rozpoznávání termosnímků obličeje
Žák Jakub: Autonomní agenti v bezdrátových senzorových sítích
22.4.2010 Henzl Martin: Bezpečnostní protokoly bezdrátových sítí
Kadák Michal: Simulace elektronických obvodů v oblasti nanotechnologií
Valenta Václav: Moderní metody řešení soustav parciálních diferenciálních rovnic
13.5.2010 Szöllös Alexandr: Operační systém specializovaného paralelního procesoru


Nebylo:


12.11.2009
14:00
A113
Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍHO SE TENTO SEMINÁŘ RUŠÍ
Automatic Discovery and Quantification of Information Leaks
Andrey Rybalchenko
Max Planck Institute for Software Systems, Saarbruecken, Germany
http://www.mpi-sws.org/~rybal/

Viz též http://www.fit.vutbr.cz/units/UITS/events/.cs
[UITS WikiWeb]


Seminář UITS 2008/2009
Seminář UITS 2007/2008
Seminář UITS 2006/2007
Seminář UITS 2005/2006
Seminář UITS 2004/2005
Seminář UITS 2003/2004
Seminář UITS 2002/2003
Charakteristika semináře
Informace pro doktorandy a zaměstance UITS, kteří hodlají vystoupit na semináři UITS nebo pozvat externího přednášejícího
Místnosti

Doktorandi 2006/7
Doktorandi 2007/8
Doktorandi tmp
Noví doktorandi UITS 2009
Doktorandi 2009/2010

Vložení semináře do IS FIT
Pozvánka na seminářLink to this Page