View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Seminář UITS 2007/2008

4.10.2007 Martinek David: Neurčitost
18.10.2007 Pecho Peter: Bezpečné hardwarové prostředky
Samek Jan: Důvěra a reputace v multiagentních systémech
Schäfer Jiří: Distribuované důvěryhodné systémy
Malinka Kamil: Metody pro práci se specifikacemi bezpečnosti
Skřivánek Roman: Příprava případové studie pro ověření vlastností přesné numerické integrace
1.11.2007 Lukáš Holík: Formalni verifikace nekonecne stavovych systemu s vyuzitim teorie automatu
Smrčka Aleš: Metody formalni verifikace hardware
Kironský Elod: Prostředky pro interaktivní vývoj a simulaci inteligentních systémů
8.11.2007 Novosad Petr: Modelování systémů hybridními Petriho sítěmi
Martinek David: Neurčitost
6.12.2007 Polášek Petr: Prostředky pro manipulaci s modely a simulacemi v distribuovaném prostředí
Rozman Jaroslav: SLAM - Simultani lokalizace a mapovani
13.12.2007 Mazal Zdeněk: (1) PNagent: Framework pro modelování BDI agentů pomocí OOPN, (2) Projekt FRVŠ
Jurka Pavel: Získávání znalostí z dat pomocí hrubých množin
Skřivánek Roman
Martinek David: Návrh metod pro zjišťování neurčitosti
10.1.2008 J. Kunovský, M. Drahanský, F. Zbořil jr.: Zprávy z cest
7.2.2008 Grulich Lukáš: Modelovani socio-ekonomickych systemu
Martinek David: Neurčitost
6.3.2008 Jan Samek: Důvěra a reputace v multiagentních systémech
Jiří Schäfer: Bezpečnost v peer to peer sítích
Peter Pecho: Genetické programování pro návrh útoků postranními kanály
13.3.2008 Václav Šátek: Tuhé soustavy diferenciálních rovnic
Michal Kraus: Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci
10.4.2008 Malinka Kamil: Metody pro práci se specifikacemi bezpečnosti
Hýsek Jiří: FAV systémů specifikovaných vysokoúrovňovými vizuálními jazyky
17.4.2008 Bouška Petr: Zabezpečení bezdrátových sítí
Dvořák Radim: Fyzikální modelování a simulace
Lodrová Dana: Bezpečnost biometrických systémů
Mucha Martin: Hybridní inteligentní systémy
24.4.2008 Michlovský Zbyněk: Vysoce výkonné systémy pro detekci útoků a škodlivých programů
Zadina Martin: Správa bezpečnosti v bezdrátových sítích
Drozd Michal: Odolnost a přizpůsobivost velkých sítí
Jurka Pavel: Získávání znalostí z dat pomocí hrubých množin
Martinek David: Neurčitost
15.5.2008 výjezdní zasedání
22.5.2008 Kironský Elöd: Prostředky pro interaktivní vývoj a simulaci inteligentních systémů
Mazal Zdeněk: Modelování BDI agentů pomocí OOPN
Polášek Petr: Prostředky pro manipulaci s modely a simulacemi v distribuovaném prostředí
29.5.2008 Drozdová Martina: Simulace kombinovaných soustav
Kaluža Vlastimil: Modelování a simulace v reálném čase
Sehnalová Pavla: Stabilita a konvergence numerických metod
Kopřiva Jan: Semi-analytické výpočty a spojitá simulace
5.6.2008 Ales Smrcka: Verifikace moderních hardwarových systémů
Lukas Holik: Formální verifikace software s využitím teorie automatů
Pavel Erlebach: Verifikace programů s dynamickými datovými strukturami založená na vzorech
Novosad Petr: Analýza hybridních Petriho sítí pomocí grafu grafu pokrytí
12.6.2008 Jan Nagy: Bezpečnost senzorových sítí
Stanislava Holenda: Systém pro zvýšení bezpečnosti bezpilotních letounů
NEDOSTAVIL SE Jakub Bednář: Modelování a prototypování distribuovaných systémů