View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Seminář UITS 2008/2009

23.10.2008 Adam Rogalewicz: Pouziti automatu pro verifikaci konecnosti behu programu
20.11.2008 (doktorandi 1. ročníku - rychlé představení - 5 min)
Letko Zdeněk: Automatické opravování programů a s ním související problémy statické a dynamické analýzy programů
Hrubá Vendula: Automatické opravování programů a s ním související problémy model checkingu programů
Konečný Filip: Symbolická verifikace s využitím rozšířených automatů a příbuzných formalismů
Šimáček Jiří: Symbolická verifikace s využitím konečných automatů a příbuzných formalismů
5.2.2009 Winklerová Zdenka: Inteligence skupiny (cca 25 min)
Richta Tomáš: Dynamické objektově orientované geoprostorové modelování (cca 25 min)
Martinek David: Neurčitost (cca 7 min)
26.2.2009
13:00-15:00
Martina Drozdová: Simulace kombinovaných soustav
Jan Kopřiva: Semi-analytické výpočty a spojitá simulace
Radim Dvořák: Fyzikální modelování a simulace
Jiří Hýsek: Formální analýza a verifikace systémů specifikovaných vysokoúrovňovými vizuálními jazyky
Michal Drozd: Odolnost a přizpůsobivost velkých sítí
Dana Lodrová: Bezpečnost biometrických systémů
Jan Nagy: Správa bezpečnosti v rozsáhlých sítích
Martin Zadina: Správa bezpečnosti v bezdrátových sítích
2.4.2009Schäfer Jiří: Bezpečnost v peer-to-peer sítích
Samek Jan: Důvěra a reputace v multiagentních systémech
Pecho Peter: Bezpecnost v senzorovych sietach
Malinka Kamil: Metody pro práci se specifikacemi bezpečnosti
9.4.2009Lukáš Holík: Formalni verifikace nekonecne stavovych systemu s vyuzitim teorie automatu
Novosad Petr: Modelování systémů hybridními Petriho sítěmi
16.4.2009Kironský Elod: Prostředky pro interaktivní vývoj a simulaci inteligentních systémů
Rozman Jaroslav: SLAM - Simultani lokalizace a mapovani
23.4.2009Letko Zdeněk: Automatické opravování programů a s ním související problémy statické a dynamické analýzy programů
Hrubá Vendula: Automatické opravování programů a s ním související problémy model checkingu programů
Konečný Filip: Symbolická verifikace s využitím rozšířených automatů a příbuzných formalismů
Šimáček Jiří: Symbolická verifikace s využitím konečných automatů a příbuzných formalismů
30.4.2009Kopriva Jan: Semi-analytické výpočty a spojitá simulace
Kaluža Vlastimil: Modelování a simulace v reálném čase
Václav Šátek: Tuhé soustavy diferenciálních rovnic
Michal Kraus: Paralelní výpočetní architektury založené na numerické integraci
Milan Pindryč: Moderní metody řešení elektronických obvodů
7.5.2009Smrčka Aleš: Metody formalni verifikace hardware
Polášek Petr: Prostředky pro manipulaci s modely a simulacemi v distribuovaném prostředí
nebyloMichlovský Zbyněk: Vysoce výkonné systémy pro detekci útoků a škodlivých programů
Martinek David: Neurčitost
Bednář
Florián
Turakhodjeva
Tomica
Grulich Lukáš: Modelovani socio-ekonomickych systemu
Stanislav Holenda: Systém pro zvýšení bezpečnosti bezpilotních letounů