View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pracoviště virtuální reality na PEF MZLU

Obrázky: https://akela.mendelu.cz/~xproch17/gallery/2007-02-12%20Virtuality/

Technicky je to:

Stereoskopický projekční systém s příhledovými stěnami
1050 dpi o světelném výkonu min. 2500 ANSI lm
příslušného 3D vjemu

Grafické pracoviště pro stereoskopický signál

Trackovací systém (pro sledování pohybu osoby na scéně)

Softwarové řešení pro práci v stereoskopické projekci

Link to this Page