View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Web pro studenty předmětu Geografické Informační Systémy (GIS)

Geografické informační systémy, akademický rok 15/16, létoNovinky, důležité informace

V rámci výuky lze očekávat (mimo jiné):

OrganizacePočítačová cvičení


Studijní opora (učební text) GIS-final2.pdftýdenTéma cvičeníTéma přednáškyDatum přednášky
1. neni Úvod do GIS
2. neni Modelování geografického prostoru, geografické souřadné systémy
3. neni Modelování geo-objektů
4. Odpadla
5. Úvod do ArcGISu Modelování pomocí rastrových map. vrstev. Databázová podpora GIS 4.3.
6. Úvod do GRASSu Architektura a Implementace GIS systému 16.3.
7. odpadlo, bude nahrazeno 23.3
8. xxx Vstup dat do GISů, DPZ 30.3
9.Vstup dat (ArcGIS) Analýza v rastrech 6.4.
10. Analýza v rastrech (GRASS) Analýza ve vektorech, analýza DPZ 13.4.
11. xxx CleverMaps (přednáška hosta) 20.4.
12. Navigační systémy, GPS systémy, meteorologické satelity Mapové výstupy, tematické mapy 27.4.
13. Mapové výstupy (ArcGIS) přednáška hosta: dr. David Procházka: Mapové servery (PEF MENDELU) 4.5.Další témata přednášek


Slajdy pro přednášky
Témata praktických cvičení
První přednáškaČtvrtá přednáškaPátá přednáška


Sedmá přednáška


Osmá přednáška (Analýzy v rastru)


Analýzy ve vektorech, zpracování obrazu z DPZ10. přednáška - mapové výstupy


GIS-mapy.pdf
gis11.pdf

http://gis.vsb.cz/gacr_pan/Brozura/Zobraz.html

http://perchta.fit.vutbr.cz:8000/vyuka-gis/17 – obrázky
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2208 – kartogramy MMR
http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php – učebnice kartografie
http://www.icaci.org/
http://arwen.ceu.cz/website/startovani/kontakty.htm - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad


11. přednáška - GPS


External Image - animace zatmeni slunce (snimky z meteosatu)
http://www.chmi.cz/meteo/sat/msg/msg04.html - snimaci zarizeni Meteosatu nove generace

http://www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=1476
http://electronics.howstuffworks.com/gps.htm/printable
http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2000/sbornik/Vojtek/Vojtek.htm
http://pcptpp030.psychologie.uni-regensburg.de/trafficresearch/NMEA0183/
http://www.wgs84.com/default.htm
http://pcptpp030.psychologie.uni-regensburg.de/trafficresearch/NMEA0183/wgsman24.pdf - dobry manual ke GPS a navigaci
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/galileo/intro/index_en.htm
http://www.glonass-center.ru/frame_e.html - Ruske GPS
http://www.chmi.cz/meteo/sat/ - druzicove oddeleni Ceskeho hydrometeorologickeho ustavu

obrazky-12


12. přednáška - Mapové servery
(c) 2010, M. Hruby

TOPlist