View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

projekty-SNT

Zadání projektu do SNT


Cílem projektu je zopakovat experiment převzatý z nějaké publikované práce. To znamená, že student:

V daném roce budou vyhlášeny okruhy témat. Studenti si ve Wisu přihlásí svůj okruh. Okruh tematicky určuje spektrum článků. Okruhy jsou typicky z oblasti optimalizací založených na diskrétní simulaci.

Experimenty se typicky vykonávají na nějaké sadě testovacích úloh (dataset). Pokud je dataset použitý v článku veřejně dostupný, pak se experimenty opakují na shodném datasetu. Jinak je možno vyhledat jiný významově podobný dataset nebo si potřebný dataset samostatně vytvořit. Je vítáno, aby se experimenty prováděly na více datasetech a výsledky se v projektu srovnaly.

Odevzdání projektu zahrnuje:

Technická zpráva musí obsahovat:

Projekty jsou řešeny individuálně. Je vítáno, když studenti se stejným okruhem srovnají výsledky svých metod. V tomto smyslu je přípustné, aby studenti (pokud chtějí) utvořili tým, pro který však platí:

Hodnoceno je zejména:

Link to this Page