View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

projekty-SNT

Projekty SNT se věnují převážně simulačně-orientovaným optimalizačním nástrojům.


Způsob řešení


TémataObecné požadavky na řešení


Zadané kombinatorické problémy jsou v mnoha ukázkách již řešeny, existují o tom články a datasety příkladů. Inspirujte se literaturou. Cílem projektu je zopakovat experiment publikovaný v nějakém článku. Doporučuji navštívit stránky http://watt.cs.kuleuven.be a další.

KonzultaceProgramovací jazyk/prostředí/nástrojHodnocení projektůLink to this Page