View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Web předmětu Modelování a simulace (IMS)

Poznámky k přednáškám


Půlsemestrální písemka


Projekty IMS (vede dr. Hrubý)


Democvičení (vede dr. Hrubý)

Ze všech forem democvik a seminářů bude pořízen a zveřejněn videozáznam. Obsah I. a II. democvičení je zkoušen na půlsemestrální písemce. Problematika I. a II. democvičení je dále rozvíjena na tzv. bonusovém democvičení.

Předpokládaný program cvičení (sledujte rozvrh IMS, bude upřesněno):Pouze pro předmět SNT

projekty-SNT

TOPlist

prednaska-ITU.pdf