View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Web předmětu Modelování a simulace (IMS)

Seminář o projektech


Poznámky k přednáškám


Půlsemestrální písemka


Časový plán cvičení a přednášek o diskr. modelování

TýdenTéma cvičeníTéma přednášky
3.xxxStochastické procesy
4.xxxDiskrétní modelování - úvod
5.Petriho sítě 1.Diskrétní modelování, simulace
6.SIMLIB...
7.Modelování Petriho sítěmi...
8.Seminář o projektech...
9.20.11.
10.27.11...

Projekty IMS (vede dr. Hrubý)


Democvičení (vede dr. Hrubý)

Ze všech forem democvik a seminářů bude pořízen a zveřejněn videozáznam. Obsah I. a II. democvičení je zkoušen na půlsemestrální písemce. Problematika I. a II. democvičení je dále rozvíjena na tzv. bonusovém democvičení.

Předpokládaný program cvičení (sledujte rozvrh IMS, bude upřesněno):
Pouze pro předmět SNT

projekty-SNT

TOPlist