View this PageEdit this PageUploads to this PageHistory of this PageTop of the SwikiRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Web předmětu Modelování a simulace (IMS)

Půlsemestrální písemka


Seminář o projektech


Poznámky k přednáškám


Časový plán cvičení a přednášek o diskr. modelování

TýdenDatum cvičení (středa)Téma cvičeníTéma přednášky
3.9.10.xxxStochastické procesy
4.16.10.xxxDiskrétní modelování - úvod
5.23.10.Petriho sítě 1.Diskrétní modelování, simulace
6.30.10.SIMLIB...
7.6.11.Akce......
8.13.11 (začátek posunut na 19 hod)Akce, ale může být Petriho sítě 2....
9.20.11.Půlsemestrálka...
10.27.11Seminář o projektech...

Projekty IMS (vede dr. Hrubý)


Democvičení (vede dr. Hrubý)

Ze všech forem democvik a seminářů bude pořízen a zveřejněn videozáznam. Obsah I. a II. democvičení je zkoušen na půlsemestrální písemce. Problematika I. a II. democvičení je dále rozvíjena na tzv. bonusovém democvičení.

Předpokládaný program cvičení (sledujte rozvrh IMS, bude upřesněno):
Pouze pro předmět SNT

projekty-SNT

TOPlist