View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Pokyny k projektu 2017/18

Smyslem projektu je procvičit témata z přednášek (nebo nad rámec přednášek).

Podoba projektu


Implementační projekt

Naprogramujte aplikaci nebo knihovnu na zvolené téma z oblasti:

U aplikací předpokládám nějakou rozumnou a smysl dávající funkcionalitu. Hodnoceno bude provedení konceptu aplikace (vyhýbejme se bastlení). Implementační jazyk Swift/ObjC.

Forma odevzdání


Platforma pro řešení projektu

Projekt lze implementovat:

Konzultace