View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Programování zařízení Apple

Projekt


Slajdy 2022/23 (postupná aktualizace na 22/23)Cvika 2021/22 (aktualni)


Slajdy 2019/20


Přednáška 6, ViewControllersPřednáška 7, GCD


Přednáška 8, CoreData


Přednáška 9, SwiftUI+Combine


Přednáška 10, Kódování dat, UIDocumentPřednáška 12, Design aplikacíPřednáška 13, Opakování
Slajdy 2018/19


Cvika


Odkazy, literatura


Archiv

iza-1.pdf

Novinkyprednaska-ITU-2019.pdf


prednaska-ITU-2021.pdf

lec10-combine.pdf
lec11-documents.pdf