View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Programování zařízení Apple

Projekt


Slajdy 2019/20


Přednáška 6, ViewControllersPřednáška 7, GCD


Přednáška 8, CoreData


Přednáška 9, SwiftUI+Combine


Přednáška 10, Kódování dat, UIDocument


Přednáška 11, CloudKit


Přednáška 12, Design aplikacíPřednáška 13, Opakování
Slajdy 2018/19


Cvika


Odkazy, literatura


Archiv

iza-1.pdf

Novinkyprednaska-ITU-2019.pdf