View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Zadání druhého projektu, 2019/20

Cíl

Smyslem druhého projektu je sestavit funkční aplikaci pro iOS/macOS/tvOS. Pokud nemáte k dispozici Mac, pak je pro vás alternativním cílem vytvořit smysluplnou aplikaci ve Swiftu pro Linux.

Pokud máte nějaký speciální nápad, ozvěte se, domluvíme individuální zadání.

Rozsah funkcí aplikace pro iOS/macOS


Rozsah pro projekty tvOS/watchOS


Rozsah pro aplikace mimo zařízení Apple


Inspirace


Konzultace


Využití knihoven (swift packages)


Forma zpracování a odevzdání


Školní vývojářská licence


Termín odevzdání