View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

OMP/IST - informace pro studenty

Info for SOCRATES students


Aktuality:

Základní informace o Smalltalku a jeho instalaci na učebnách FIT VUT i jinde:

Konzultace, diskuse

Program přednášek-seminářů (upřesňuje se za pochodu)

 1. Úvod. Principy OOP.
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-05b-Essence.pdf (30) - principy OOP
 2. Hello, World! Demonstrace základních úkonů ve Smalltalku.
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-03-Taste.pdf (1-12, bez tomagoshi)
  2. Hello, world
 3. Přehled syntaxe, interakce se systémem.
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-04-SmalltalkInANushell.pdf (10) - OO model, syntax, tvorba instancí
  2. (Smalltalk intro - live).
 4. Nástroje programátora
  1. dodatky k minulé přednášce
  2. workspace, inspektor, browser
 5. Nástroje programátora, tvorba tříd, debugging
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-02-Env.pdf - Prostředí: 4 soubory st80, základní programátora.
 6. Change sets, Monticello, LAN example
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-05-LANExample.pdf - návrh a vytvoření třídy
  2. Domácí úloha 1
 7. Jazyk - rychlé zopakování a podrobné vysvětlení jeho dosud nevysvětlených zákoutí
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-06-SyntaxAndMessages.pdf
 8. Třídy, dědičnost, self, super. Cykly. Kolekce.
  1. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-08-BasicPointOnClasses.pdf (15) - def tříd a metod, new, basicNew
  2. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-08-LookupAndInheritance.pdf (22) - dědičnostnost, ..., self super
  3. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-09-LoopsCollection.pdf (32) - bool, loops, collections, copy
 9. Streamy, soubory. Inicializace instancí. Třídy a metatřídy
  1. http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf (152-159) - streamy
  2. http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/uploads/SqueakClassesRef.html#StreamClasses - streamy
  3. Soubory - viz FileDirectory a FileStream
  4. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-09-AbstractClasses.pdf (11)
  5. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-10-BasicElementOfDesign.pdf (5-10-21/88) - new/initialize, ...
  6. http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/ArchivedLectures/Lectures-OOP-0203/OOP-10-AdvancedClasses.pdf (44) - indexed, class var&meth, metaclasses, poolDict
 10. Architektura GUI - Morphic
  1. Morphic Architecture
  2. sq5.pdf (68-...)
 11. MVC, závislosti. Programování GUI - Pluggable interfaces
  1. http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf - kapitola Model-View-Controller
  2. Pluggable interfaces - viz FAQ
 12. Procesy, síť, web
  1. Výjimky - http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf (140-150), http://www.root.cz/clanky/squeak-vyjimky/
  2. Procesy, synchronizační prostředky http://www.root.cz/clanky/squeak-sprava-procesu/
  3. Tvorba síťových aplikací http://www.root.cz/clanky/squeak-sokety/
  4. Tvorba webových aplikací http://www.root.cz/serialy/seaside/, seaside resources
  5. Čtení a generování XML - xml.pdf, xmlexample.tar.gz
 13. Jiné dynamické programovací jazyky

Základní studijní a referenční literatura, podklady k přednáškám

[D] Ducasse: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/OOD%20and%20Smalltalk/ST00_01.pdf
[D2] Ducasse: http://www.iam.unibe.ch/~ducasse/Web/Lectures/Lectures-OOP-0203/
[G] Guzdial: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/new-lecture-slides/
[P] Piumarta: http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/OMP/public/software/sqcdrom2/Tutorials/IanP%20at%20ESUG%2098.pdf
Squeak Quick Reference http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/1859
Squeak FAQ http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/471
Squeak CookBook http://minnow.cc.gatech.edu/squeak/666
Smalltalk: A White Paper Overview http://www.cs.pdx.edu/~harry/musings/SmalltalkOverview.html
FAQ - jak vyřešit některé konkrétní problémy


Doporučená literatura (některé knihy jsou i fyzicky dostupné ve fakultní knihovně):


Zajímavosti
Vladimír Janoušek (http://www.fit.vutbr.cz/~janousek/)