View this PageEdit this PageAttachments to this PageHistory of this PageHomeRecent ChangesSearch the SwikiHelp Guide

Jak odevzdat projekt

Odevzdají se zdrojové texty s krátkým popisem aplikace a návodem ke spuštění. Předpokládá se, ze výsledkem je morph nebo squeakovská aplikace v SystemWindow.

Jako případný dodatek lze projekt vytvořit i jako aplikaci hostitelského systému, je-li to smysluplné.
V takovém případě to bude uzamknutelná aplikace distribuovaná ve zdrojovém tvaru:
	lockDownAndStart
		Preferences disableProgrammerFacilities. 		"... přitom uloží image"
		self uniqueInstance openInWorld.

Obecně platí toto:


Link to this Page